1 WRZEŚNIA 2020 R. – praca poszczególnych grup i przedszkola.

Komunikat dla Rodziców z dnia 30.08.2020 roku.

Szanowni Rodzice!

Na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Państwa do kontaktu podczas pracy zdalnej zostały wysłane informacje o pracy poszczególnych grup (II-VI) w bieżącym roku szkolnym. Panie nauczycielki przekazały najważniejsze informacje dotyczące pracy poszczególnych oddziałów– proszę się z nimi zapoznać.

Jednocześnie przypominam, że 30 sierpnia 2020 roku na stronie przedszkola został zamieszczony „Apel do Rodziców”, w którym przekazujemy ważne informuje o funkcjonowaniu placówki. Z „Apelem” zapoznają się Rodzice, a poprzez podpis przyjmują do wiadomości i stosowania zawarte w nim treści.

W załączeniu wizualizacja wybranych zasad – plakat pt. „Rodzic w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Dębicy”.

STARAJMY SIĘ UCZYNIĆ WSZYSTKO CO MOŻLIWE,

ABY POBYT DZIECI I RODZICÓW W PRZEDSZKOLU ORAZ NASZA PRACA BYŁA BEZPIECZNA!

Anna Szczepanik

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy