Rozkład dnia

Dzieci młodsze (3-4 LATKI)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZEJ (3 latki)

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W CZASIE PRACY GRUPY

I CZĘŚĆ DNIA

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych m. in. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania o zabawki. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

8:00 - 8:20

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Ćwiczenia poranne.

8:20 - 8:30

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

8:30 - 8:45

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych - doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności.

8:45 - 9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 - 9:15

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego ( zajęcie według rozkładu) - edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo- estetyczna, edukacja matematyczna. Zajęcia i zabawy wspomagające z udziałem specjalisty. Zabawy z językiem angielskim. Zajęcia dodatkowe: Zajęcia z religii - wszystkie zajęcia z zachowaniem wytycznych GIS i MZ.

9:15 – 10.00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w sali z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10:05 - 10:15

Przygotowanie do drugiego śniadania.

10:15 -10:25

Drugie śniadanie.

10:25- 11:10

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie dzieciom odpowiednich, bezpiecznych warunków do zabawy- z przestrzeganiem wytycznych Gis- u.

11:10- 11:20

Czytanie bajek przez nauczyciela. Rozwijanie słownictwa u dzieci na podstawie słuchanych bajek i wierszy.

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 -11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. - czynności porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy.

11:30 - 12:00

Obiad - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

12:00 - 12:15

Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania - nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:15 - 14:00

Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i literatury dziecięcej.

14:00 - 14:15

Przygotowanie do podwieczorku, ubieranie się - wyrabianie nawyków. Czynności porządkowe, opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 - 14:30

Podwieczorek - estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:30-15:00

Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

15:00-16:00

16:00-16:30

Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na postawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru. Dyżur przedszkola – poniedziałek i wtorek.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZEJ (3,4 latki)

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W CZASIE PRACY GRUPY

 

I CZĘŚĆ DNIA

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych m. in. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania o zabawki. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

8:00 - 8:20

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Ćwiczenia poranne.

8:20 - 8:30

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience w reżimie sanitarnym z powodu pandemii Covid

8:30 - 8:45

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych - doskonalenie umiejętności świadomego wyboru

i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45 - 9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience w reżimie sanitarnym z powodu pandemii Covid. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 - 9:30

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego ( I zajęcie według rozkładu) - edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo- estetyczna, edukacja matematyczna. Zajęcia i zabawy wspomagające z udziałem specjalisty.

9:30 - 9:45

Zajęcia dodatkowe: Zajęcia z religii / Zabawy z językiem nowożytnym - język angielski.

9:45 - 10:00

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie dzieciom odpowiednich, bezpiecznych warunków do zabawy.

10:00 - 10:05

Przygotowanie do drugiego śniadania.

10:05 -10:10

Drugie śniadanie.

10:10 - 11:20

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania sie, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w sali lub na basenie kulkowym (brak sprzyjających warunków atmosferycznych).

 

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 -11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w reżimie sanitarnym z powodu pandemii Covid, czynności samoobsługowe - porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy. Pełnienie dyżurów - np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 - 12:00

Obiad - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie.

12:00 - 12:15

Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania - nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:15 - 14:00

Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i literatury dziecięcej.

14:00 - 14:15

Przygotowanie do podwieczorku, ubieranie się - wyrabianie nawyków. Czynności porządkowe, opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 - 14:30

Podwieczorek - estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:30-15:00

Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

15:00-16:00

Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na postawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Dzieci starsze (4-5-LATKI)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZEJ (4,5- latki)

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W CZASIE PRACY GRUPY

 

I CZĘŚĆ DNIA

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne (z zachowaniem reżimu sanitarnego)- służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne w poszczególnych kącikach zainteresowań (według ustalonego kodu kolorów), rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych m. in. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania o zabawki. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

8:00 - 8:20

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Ćwiczenia poranne.

8:20 - 8:30

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 - 8:45

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych - doskonalenie umiejętności świadomego wyboru

i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45 - 9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 - 9:30

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego ( I zajęcie według rozkładu) - edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo- estetyczna, edukacja matematyczna. Zajęcia i zabawy wspomagające z udziałem specjalisty.

9:30 - 9:45

Zajęcia dodatkowe: Zajęcia z religii / Zabawy z językiem nowożytnym - język angielski.

9:45 - 10:00

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie dzieciom odpowiednich, bezpiecznych warunków do zabawy.

10: - 10:05

Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności higieniczne.

10:05 -10:10

Drugie śniadanie.

10:10 - 11:20

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym (w wyznaczonych strefach), zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w sali lub na basenie kulkowym (brak sprzyjających warunków atmosferycznych).

 

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 -11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe - porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy. Pełnienie dyżurów - np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 - 12:00

Obiad - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie.

12:00 - 12:15

Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania - nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:15 - 14:00

Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i literatury dziecięcej.

14:00 - 14:15

Przygotowanie do podwieczorku, ubieranie się - wyrabianie nawyków. Czynności porządkowe, opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 - 14:30

Podwieczorek - estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:30-15:00

Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

15:00-16:00

Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na postawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZEJ (5- LATKI)

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W CZASIE PRACY GRUPY

 

I CZĘŚĆ DNIA

7:00-8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: przestrzeganie reżimu sanitarnego w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne: kształtowanie umiejętności społecznych m.in. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbanie o zabawki.

8:00-8:20

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:20-8:30

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Przestrzeganie reżimu sanitarnego.

8:30-8:45

Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych- doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45-9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych. Przestrzeganie reżimu sanitarnego.

 

II CZĘŚĆ DNIA

9:00-10:00

Zajęcie dydaktyczne w oparciu o program wychowania przedszkolnego (2 zajęcia wg rozkładu)- edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo- estetyczna, edukacja matematyczna.

10:00-11:20

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego ( nauka ubierania się, wiązanie sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków- doskonalenie czynności ). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym, zajęcia z religii. Przestrzeganie reżimu sanitarnego.

 

III CZĘŚĆ DNIA

11:20-11:30

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjno-porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy.

11:30-12:10

Obiad- celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie. Czynności higieniczne.

12:10-12:40

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek- bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej- wyciszenie.

12:40-13:55

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Samodzielna zabawa dzieci- podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13:55-14:00

Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00-14:15

Podwieczorek- estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie, przestrzeganie reżimu sanitarnego.

14:15-15:30

Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyborów. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Dzieci starsze (5-6-LATKI)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZEJ (5,6-latki)

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W CZASIE PRACY GRUPY

I CZĘŚĆ DNIA

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne
w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych min. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania o zabawki.

8:00 - 8:20

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca
z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:20 - 8:30

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience.

8:30 - 8:45

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych - doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45 - 9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne w oparciu o program wychowania przedszkolnego
(2 zajęcia wg rozkładu)- edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo-estetyczna, edukacja matematyczna.

10:00 - 11:20

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. (w sali jeśli brak sprzyjających warunków atmosferycznych). Zabawy z językiem obcym nowożytnym, zajęcia z religii.

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 - 11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjno - porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy.

Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 - 12:10

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie. Czynności higieniczne.

12:10 - 12:40

Relaks, odpoczynek dzieci: słuchanie i czytanie bajek - bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

12:40 - 13:55

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Edukacja dotycząca promocji zdrowia. Edukacja związana z bezpieczeństwem własnym i innych; zasady bezpieczeństwa podczas Covid-19.

13:55 - 14:00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00 - 14:15

Podwieczorek – estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:15 -16:30

Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZEJ (6-latki)

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W CZASIE PRACY GRUPY

I CZĘŚĆ DNIA

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne
w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych min. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania
o zabawki.

8:00 - 8:20

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca
z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:20 - 8:30

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience.

8:30 - 8:45

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych w reżimie sanitarnym- doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45 - 9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience w reżimie sanitarnym. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne w oparciu o program wychowania przedszkolnego
(2 zajęcia wg rozkładu)- edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo-estetyczna, edukacja matematyczna.

10:00 - 11:20

Z zachowaniem reżimu sanitarnego: czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. W sali lub na basenie kulkowym (brak sprzyjających warunków atmosferycznych). Zabawy z językiem obcym nowożytnym, zajęcia z religii.

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 - 11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjno – porządkowe w reżimie sanitarnym, wspomaganie rozwoju mowy.

Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 - 12:00

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie.

12:00 - 12:40

Relaks, odpoczynek dzieci: słuchanie i czytanie bajek - bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

12:40 - 13:55

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑ stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13:55 - 14:00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00 - 14:15

Podwieczorek – estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:15 -16:30

Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru, pobyt na świeżym powietrzu za zachowaniem reżimu sanitarnego, rozchodzenie się dzieci.