Rozkład dnia

Dzieci młodsze (3-4 LATKI)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 7:00 – 16:00

*6.00 – 7.00 – grupa dyżurna – schodzenie się dzieci

I CZĘŚĆ DNIA

6:00 – 7:00*
7.00 – 8.00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych m. in. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania o zabawki. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

8:00 – 8:20
Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Ćwiczenia poranne.

8:20 – 8:30
Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 8:45
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych – doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45 – 9:00
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 – 9:30
Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego ( I zajęcie według rozkładu) – edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo- estetyczna, edukacja matematyczna. Zajęcia i zabawy wspomagające z udziałem specjalisty.

9:30 – 9:45
Zajęcia z religii / zajęcia z języka angielskiego.

9:45 – 10:00
Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie dzieciom odpowiednich, bezpiecznych warunków do zabawy.

10:00 – 10:05
Przygotowanie do drugiego śniadania.

10:05 -10:10
Drugie śniadanie.

10:10 – 11:20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania sie, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych.

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 -11:30
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe – porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy. Pełnienie dyżurów – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 – 12:00
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie.

12:00 – 12:15
Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:15 – 14:00
Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i literatury dziecięcej.

14:00 – 14:15
Przygotowanie do podwieczorku, ubieranie się – wyrabianie nawyków. Czynności porządkowe, opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30
Podwieczorek – estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:30-15:00
Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

15:00-16:00
Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na postawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Dzieci starsze (5-LATKI)

Praca grupy 7:00-15:30, Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 7:30-13:30

*czas dostosowany do organizacji dnia

I CZĘŚĆ DNIA

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych min. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania o zabawki.

8:00 – 8:20
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:20 – 8:30
Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 8:45
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych – doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45 – 9:00
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego (2 zajęcia wg rozkładu)- edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo-estetyczna, edukacja matematyczna.

10:00 – 11:20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. W sali lub na basenie kulkowym (brak sprzyjających warunków atmosferycznych). Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii.

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 -11:30*
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjno – porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 – 12:00* lub 11:45 – 12:15
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie.

12:00 – 13:00
Relaks, odpoczynek dzieci: słuchanie i czytanie bajek – bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

13:00 – 13:55*
Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13:55 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00 – 14:15
Podwieczorek – estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:15 –15:30*
Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Dzieci starsze (6-LATKI)

Praca grupy 6:30-16:30. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 7:30-13:30

* czas dostosowany do organizacji dnia; ** grupa dyżurna w przedszkolu – parter – rozchodzenie się dzieci

I CZĘŚĆ DNIA

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne w poszczególnych kącikach zainteresowań, rysowanie, rozmowy w małych zespołach, oglądanie książeczek i inne; kształtowanie umiejętności społecznych min. zgodne współdziałanie w zabawie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zachowania porządku, dbania o zabawki.

8:00 – 8:20
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:20 – 8:30
Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 8:45
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych – doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania, estetyki spożywania posiłków, samodzielności. Pełnienie dyżurów.

8:45 – 9:00
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

II CZĘŚĆ DNIA

9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego (2 zajęcia wg rozkładu)- edukacja w zakresie mowy i myślenia, przyrodnicza, edukacja ruchowa, edukacja kulturowo-estetyczna, edukacja matematyczna.

10:00 – 11:20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. W sali lub na basenie kulkowym (brak sprzyjających warunków atmosferycznych). Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii.

III CZĘŚĆ DNIA

11:20 -11:30*
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjno – porządkowe, wspomaganie rozwoju mowy.
Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 – 12:00* lub 11:45 – 12:15
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość                                     o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie.

12:00 – 13:00
Relaks, odpoczynek dzieci: słuchanie i czytanie bajek – bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

13:00 – 13:55*
Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13:55 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00 – 14:15
Podwieczorek – estetyka, czystość, kultura spożywania posiłków, prawidłowe odżywianie.

14:15 –16.00 
16.00 -16:30**
Słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, prace gospodarcze w kącikach zainteresowań, zajęcia z inicjatywy dzieci, lepienie, kolorowanie, zabawy i gry stolikowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.