Żywienie

Informacje ogólne o żywieniu dzieci w przedszkolu

W przedszkolu podawane są 4 posiłki: śniadanie; II śniadanie i obiad (rozliczne jest jako jeden posiłek) oraz podwieczorek.

Posiłki podawane są  w godzinach:

8.30 - 9.00 śniadanie

10.00 - 10.15 II śniadanie

11.30 - 12.00  obiad

14.00 - 14.30 podwieczorek

Żywienie dzieci odbywa się zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach”.

Jadłospisy są zróżnicowane i przygotowywane dekadowo, a posiłki bogate w warzywa i owoce sezonowe, zwłaszcza w surowym stanie. Dieta jest zbilansowana. Nie używamy przypraw typu rosołki, vegeta, itp., stosujemy naturalne lub suszone przyprawy. Jadłospisy zawierają informacje o alergenach, wywieszane są do wiadomości rodziców.

Na bieżąco monitorujemy zjadanie posiłków przez dzieci. Czynność taka wykonywana jest każdego dnia podczas funkcjonowania przedszkola. Dzieci zachęcane są do zjadania podanych porcji, wdrażamy ich do zdrowego odżywiania. W ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia tłumaczymy jakie korzyści wynikają z prawidłowego odżywiania.

Potrawy, które nie są lubiane, które nie są zjadane lub słabo spożywane przez dzieci, zastępujemy innym posiłkiem zawierającym niezbędne składniki odżywcze.

Materiał opracowała: Aleksandra Pieprzak-Raś