Facebook

Losy naszych przedszkolaków oraz efekty ich pracy można również śledzić na portalu:

facebook.pl > przedszkolaki

Za publikowane pod tym adresem materiały, odpowiadają nauczyciele – wychowawcy danej grupy, osoby publikujące zdjęcia oraz filmy.