Praca zdalna

Z dniem 16.03.2020r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoły, przedszkola oraz żłobki zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19. W związku z powyższym Przedszkole Miejskie nr 1 w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego rozpoczęło zdalne nauczanie we wszystkich sześciu grupach.

W dniach 16-24 marca 2020 r. działania prowadzono z własnej inicjatywy, nieobowiązkowo, a od 25 marca 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN, zdalna realizacja zadań edukacyjnych przedszkola stała się obowiązkiem. Nauczyciele z grup I-VI nawiązali współpracę online z rodzicami swoich podopiecznych, w ramach której przygotowywano i przekazywano rodzicom materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu. Dyrektor przedszkola, Anna Szczepanik, dla usystematyzowania pracy oraz określenia wzajemnych kontaktów opracowała strategię oraz formy i zasady pracy nauczycieli w aspekcie ich współdziałania z rodzicami. Zawarła je w materiale pod nazwą „Pakiet Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy – zbiór materiałów do zabaw i edukacji prowadzonej zdalnie”, który opublikowano na stronie przedszkola 23 marca 2020 r.

Pakiet edukacyjny wysyłano w pierwszym dniu rozpoczynającym dany tydzień. Zawierał on list intencyjny wraz z objaśnieniem zadań oraz karty pracy i załączniki. Na koniec tygodnia w ramach podsumowania zbierano informacje zwrotne od rodziców – wnioski, prośby, a także fotorelacje.

Praca zdalna trwa nadal, ustanie wraz z zakończeniem bieżącego roku szkolnego, tj. 26 czerwca 2020 roku.

Efekty pracy zdalnej PM1 – fotorelacje, materiały z poszczególnych grup znajdują się w osobnych zakładkach.

*Wszystkie materiały zawierające wizerunek dzieci zostały opublikowane za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych dzieci.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć naszych przedszkolaków!

Materiał opracowała: Katarzyna Hałata