Zajęcia Wsperające Rozwój Dziecka

Kierowane I Niekierowane

Zajęcia podstawowe wynikające z metodyki wychowania przedszkolnego i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • edukacja w zakresie mowy i myślenia;
 • edukacja przyrodnicza;
 • edukacja matematyczna;
 • edukacja muzyczna;
 • edukacja kulturalno-estetyczna;
 • edukacja ruchowa;
 • zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia z religii:

 • religia organizowana wg potrzeb rodziców, zgodnie z oświadczeniami woli.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci wspomagające pracę nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019:

 • Zajęcia rytmiczno – muzyczne z elementami  baletu i tańca  klasycznego jako wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka w obrębie koordynacji  ruchowej;
 • Zajęcia wspierające rozwój mowy jako prewencja i profilaktyka oraz  wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy;
 • Zajęcia rekreacyjno - sportowe z elementami tańca i fitness wspomagające ogólny i sceniczny rozwój dziecka;
 • Zajęcia z muzyką klasyczną- cykliczne spotkania z  muzykami z Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz z Filharmonią Mobilną z Rzeszowa;
 • Zajęcia z elementami dogoterapii w zakresie pedagogicznym, psychologicznym i logopedycznym wg przyjętego harmonogramu;
 • Spotkania teatralne - cykliczne, comiesięczne  poranki teatralne wg przyjętego harmonogramu.

Materiał opracowała: Anna Szczepanik

Aleksandra Pieprzak-Raś