PRZYWRACANIE STACJONARNEJ PRACY PRZEDSZKOLA

Aktualizacja przepisów GIS z dnia 04.06.2020 roku.

 KOMUNIKAT dla RODZICÓW

z dnia 7 czerwca 2020roku.

 Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4 do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Wszystkie pozostałe zasady przywracania stacjonarnej pracy naszego przedszkola pozostają bez zmian.

Wewnętrzne Procedury  Covid-19 PM nr 1 w Dębicy  są obowiązujące z uwzględnieniem zmian aktualizujących szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli.

W załączeniu:

  1. Nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego –zaktualizowana wersja szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
  1. KomunikatAPEL do RODZICÓW deklarujących zgłoszenia dziecka do przedszkola, do którego wprowadzono aktualizacje na podstawie zaktualizowanych wytycznych.

  

Anna Szczepanik

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy