Karta aktywności – styczeń 2020

KARTA AKTYWNOŚCI

uroczystości, imprezy, wyjścia,

wyjazdy, wycieczki, teatrzyki i inne atrakcje

Rok szkolny 2019/20

Miesiąc: STYCZEŃ

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Data

Udział grupy

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Przegląd kolęd i pastorałek pt. „Kolędujemy Jezuskowi ” w Przedszkolu Miejskim nr 4.

08.01.2020r.

VI

Bożena Bała

Elżbieta Pasierb

2.

Wycieczka do Bałtowskiego Parku – Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

08.01.2020r.

IV-V

Natalia Szustkiewicz

Marta Toczek

Małgorzata Kusibab

3.

Uroczystość Dnia Babci i Dziadzia.

*okolicznościowy program artystyczny,

*składanie życzeń, wręczanie upominków babciom i dziadziom,

* poczęstunek.

09.01.2020r.

II

Katarzyna Hałata

Renata Smagacz

09.01.2020r.

III

Natalia Szustkiewicz

Marta Toczek

10.01.2020r.

III

Jadwiga Krogulska

Marta Toczek

29.01.2020r.

VI

Bożena Bała

Elżbieta Pasierb

30.01.2020r.

I

Bożena Prucnal

Elżbieta Dybowska

31.01.2020r.

V

Małgorzata Kusibab

3.

Ferie zimowe.

Dyżury grup wg potrzeb rodziców.

13.01.2020r.

24.01.2020r.

I-VI

Dyrektor

Nauczyciele grup I-VI

4.

Zajęcia otwarte dla rodziców pt. „ Zima zima za oknami”.

28.01.2020r.

IV

Natalia Szustkiewicz

Zebrała: Natalia Szustkiewicz

Zatwierdziła: dyrektor Anna Szczepanik

DODATKOWO:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………