KOMUNIKAT DLA RODZICÓW z dnia 27.03.2021 roku

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

z dnia 27.03.2021 roku

Funkcjonowanie przedszkola

od 29.03. 2021 r. do 9.04.2021r.

TYLKO DYŻUR DLA UPRAWNIONYCH

WG ROZPORZĄDZENIA MEiN – SZCZEGÓŁY PONIŻEJ

Zawieszenie

pracy stacjonarnej przedszkola

od 29 marca 2021 roku

do 11 kwietnia 2021 roku

 

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Warszawa, dnia 26 marca 2021 r. Poz. 561) Dyrektor podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

* DECYZJE O PRZYJĘCIE DZIECKA

NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

NA WNIOSEK UPRAWNIONYCH RODZICÓW

PODEJMIE DYREKTOR

ZGODNIE

Z POSIADANYMI KOMPETENCJAMI I OBOWIĄZKAMI

ORAZ MOŻLIWOŚCIAMI

ORGANIZACYJNYMI PRZEDSZKOLA.

DZIECI POZOSTAŁYCH RODZICÓW

POZOSTAJĄ W DOMU.

OD 29.03.2021 R. DO 09.04.2021 R.

 NAUCZYCIELE PROWADZĄ NAUKĘ ZDALNĄ

ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACĄ W TYM ZAKRESIE PROCEDURĄ.

MATERIAŁY (PAKIETY) BĘDĄ PRZESŁANE

PRZEZ NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP

POPRZEZ POCZTĘ E –MAIL.

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI I PILNE KONSULTACJE

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

WEDŁUG ZASAD USTALONYCH

PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ GRUPY

NA SPOTKANIACH ORGANIZACYJNYCH

NA POCZĄTKU BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO.

W OKRESIE EDUKACJI ZDALNEJ UWZGLĘDNIONY ZOSTANIE

OKRES ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

KONTAKT Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA/ PRZEDSZKOLEM:

-TELEFON: 14 6 812 586.

Anna Szczepanik

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy.

* Szczegółowe informacje wg cytowanego powyżej Rozporządzenia MEiN znajdują się komunikacie Dyrektora PM nr 1 w Dębicy, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w holu dolnym oraz na stronie internetowej przedszkola. Oryginał w Internecie