Opłaty

Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu ( w sekretariacie przedszkola):

  • odpłatność za przedszkole tylko w formie bezgotówkowej; terminal, przelew lub na poczcie;
  •  rodzice płacą za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu: 5 godzin bezpłatne, za każdą kolejną godzinę 1 zł;
  • koszt żywienia- 5 zł dziennie;
  • w miesiącu wrześniu nie będzie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu- finanse za wrzesień będą uiszczane w październiku;
  • opłat należy dokonać do 10 każdego miesiąca, za zwłokę będą naliczane odsetki zgodnie ze wskazaniem Urzędu Miasta Dębica.

OBOWIĄZKOWA OPŁATA

Imienna karta ewidencyjna pobytu dziecka w przedszkolu- 14 zł ( cena za sztukę).


Numer konta do zapłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu:

40 1240 1792 1111 0010 6119 8628