KARTA DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU- informacja dla Rodziców, którzy po raz pierwszy przyprowadzają dziecko do przedszkola.

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU– informacja dla Rodziców, którzy po raz pierwszy przyprowadzają dziecko do przedszkola.

 

Komunikat  dla Rodziców z dnia 28.08.2020r.

 

Informujemy, że w naszej placówce opłaty za  czas pobytu dziecka w przedszkolu jest rozliczany na podstawie elektronicznego rejestratora  pobytu.

W związku z powyższym Rodzice, którzy po raz pierwszy przyprowadzają dziecko do placówki  są zobowiązani do zakupu karty rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

/ Rodzice mogą zakupić dowolną ilość kart – zgodnie z własnymi potrzebami /.

Rodzic odbija kartę w momencie wejścia z dzieckiem do przedszkola, a także  przy wyjściu dziecka z placówki. Zakupiona karta jest używana przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu – stanowi własność Rodzica.

 

Koszt 1 karty – 14,00 zł. – wpłata gotówkowa

    Prosimy, aby w dniu 31 sierpnia 2020r. ( po spotkaniu integracyjnym) lub najpóźniej 1 września 2020r. po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola Rodzice wnieśli opłatę za kartę w sekretariacie przedszkola – wpłaty
u pani intendentki.

Na podstawie wpłat będą zamawiane karty. Sprawa  pilna  w związku z koniecznością naliczania czasu pobytu dziecka w placówce od dnia 1 września.

 

Anna Szczepanik

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy