1 września 2020 r. – praca MP nr 1 w Dębicy.

1 września 2020 r. – praca MP nr 1 w Dębicy.

Komunikat dla Rodziców z dnia 27.08.2020 roku.

 

Szanowni Rodzice

Zbliża się nowy rok szkolny. Zgodnie z posiadaną wiedzą w chwili obecnej, rozpoczynamy pracę 1 września 2020 roku. W przedszkolu funkcjonować będzie  6 grup po 25 dzieci. Listy dzieci z przydziałami do poszczególnych grup znajdują się na drzwiach przedszkola.

  Kontakt z przedszkolem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Z rodzicami i dziećmi, które po raz pierwszy przyjdą do naszej placówki i będą pełnoprawnymi przedszkolakami od 1 września 2020 roku,  robimy integracyjno-zapoznawcze spotkania 31 sierpnia 2020 roku, według imiennych zaproszeń, które zostały wysłane na adresy domowe Rodziców w pierwszej połowie sierpnia.

Zapewne wszystkich Państwa nurtuje pytanie, jak będzie pracować przedszkole w tym wyjątkowo trudnym czasie, w nowym roku szkolnym 2020/21? Obecnie pracujemy nad opracowaniem zasad, które pozwolą nam wszystkim bezpiecznie przejść przez początek nowego roku szkolnego i dadzą szansę na realizację edukacji przedszkolnej w kolejnych tygodniach i miesiącach.

   W związku ze stałą zmianą przepisów i aktualizacją wytycznych GIS, MEN i MZ w związku
z Covid 19,  będziemy opracowywać procedury, dokumenty i materiały do końca tego tygodnia,
a szczegółowe informacje „zawiesimy” na stronie internetowej przedszkola  31 sierpnia 2020 roku w godzinach porannych.

  Uprzejmie proszę o zapoznanie się  z aktualnościami o pracy PM nr 1 w Dębicy w najbliższy poniedziałek, tj. 31 sierpnia 2020 roku.

  Dodatkowo przesyłam link do materiałów pod nazwą:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

 

Anna Szczepanik

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy