WYMOGI PRZECIWEPIDEMICZNE – III AKTUALIZACJA

Komunikat z dnia 06.07.2020 r.

Informuję, że III aktualizacja nowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ukazała się 3 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć po adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/

Dokumenty zawierające wymogi przeciwepidemiczne pracy przedszkola, w tym procedury, regulaminy i instrukcje, będą aktualizowane zgodnie z wytycznymi oraz według możliwości i potrzeb placówki.

Anna Szczepanik

Dyrektor PM nr 1w Dębicy