Komunikat z dnia 23.04.2021

Komunikat z dnia 23.04.2021

 

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2021/22 proszeni są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci oświadczenia w terminie do 17.05.2021.

Druk oświadczenia woli znajduje się w:

  • Załączniku- jest do pobrania pod zamieszczonym ogłoszeniem
  • Druk oświadczenia można także pobrać w godzinach pracy w sekretariacie przedszkola, wypełnić go na miejscu i złożyć do dokumentacji rekrutacji
  • Druk zostanie również wysłany w formie elektronicznej na adresy mailowe podane we wnioskach dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2021/22.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola i niedostarczenie dokumentu w formie pisemnej w terminie do 17.05.2021 jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:00-15:00 lub w godzinach dyżuru przedszkola, tj. od 600 – 700 oraz od 1500– 1600 w sali nr 1           ( Grupa II ) na parterze

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej                   Dyrektor PM1

Wioleta Saletnik                                                       Anna Szczepanik

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  1. potwierdzenie woli PM