WAKACJE – LIPIEC 2021

WAKACJE – LIPIEC 2021

KOMUNIKAT z dnia 30.04.2021r.

ZAPISY NA DYŻUR

 Dyrektor  Przedszkola  Miejskiego  nr  1 w Dębicy, 

nawiązując do komunikatu z dnia 02.02.2021 roku, informuje,

 że w pierwszej kolejności dyżurem objęte będą dzieci rodziców aktualnie obojga pracujących.

W razie posiadania wolnych miejsc lub możliwości organizacyjnych

na dyżur kwalifikowane będą także pozostałe dzieci.  

W okresie wakacji przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do16.00. 

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku w przedszkolu trwa  przerwa wakacyjna.

Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane będą od 04 maja do 31maja 2021 roku,

w dni robocze, na poszczególnych grupach.  

 Rodzic wypełnia druk zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny, który pobiera z sali zajęć

 lub strony internetowej przedszkola

i składa go u  nauczyciela wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 roku włącznie.   

Rezygnacje zgłoszeń na dyżur wakacyjny ( w razie wystąpienia takiej sytuacji)

należy dokonywać także u nauczycieli wychowawców poszczególnych grup.

 

Anna Szczepanik

Dyrektor PM nr 1 w Dębicy

załączniki:

  1. KARTA -Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny