Ogłoszenie Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

Komunikat

Szanowni Państwo

Nadzwyczajna sytuacja w systemie oświaty spowodowana zagrożeniem epidemicznym oraz związana z zawieszeniem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola od 12 do 25 marca, stała się wyzwaniem dla nas wszystkich. Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola stały się koniecznością.

W obecnej chwili nie ma możliwości fizycznego prowadzenia naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/21 zgodnie z planowanym harmonogramem. Monitorujemy sytuacje. Rozważamy inne formy prowadzenia rekrutacji, które będą umożliwiały wszystkim chętnym rodzicom złożenie właściwej dokumentacji do naszego przedszkola.

Prosimy o cierpliwość.  Jesteśmy w takcie przygotowywania alternatywnych rozwiązań.

Na ten moment proponuję aby wstępne składanie dokumentów odbyło się poprzez pocztę elektroniczną przedszkola.

Dodatkowo informujemy, iż ze strony internetowej http://www.mzo.debica.kei.pl/index.php?body=rekrutacja

można pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Uzupełniony wniosek można przesłać na skrzynkę pocztową przedszkole_nr1_debica@o2.pl w formie skanu, fotografii lub w formacie PDF z adnotacją „Wniosek o przyjęcie do PM nr 1”. Po ustaniu zagrożenia i przywróceniu normalnego trybu pracy przedszkola będzie konieczne uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

Czekamy na ostateczne komunikaty rządowe odnośnie przedłużenia przerwy w pracy.  Gdybyśmy wrócili do pracy, nie będzie problemu z osobistym złożeniem WNIOSKU po 25 marca, a jeśli przerwa będzie trwać  dłużej,  na stronie internetowej przedszkola (w terminie odwrotnym) będą dodatkowe informacje na ten temat.

Chcę także poinformować, że nie ma takiej zasady, że „kto pierwszy, ten lepszy” w przyjęciu do przedszkola. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w takim samym trybie. Oznacza to, że zarówno wnioski złożone w ostatnim dniu rekrutacji, jak i te, które zostały złożone jako pierwsze będą analizowane w taki sam sposób.

Anna Szczepanik 

Dyrektor Przedszkola