Zabawy i edukacja zdalna 2020 r. – List do Rodziców

ZABAWY I EDUKACJA ZDALNA 2020/2021

Komunikat

z dnia 23 III 2020 roku.

Szanowni Państwo

Nadzwyczajna sytuacja w systemie oświaty spowodowana zagrożeniem epidemicznym oraz związana z zawieszeniem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola stała się wyzwaniem dla nas wszystkich. Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola stały się koniecznością.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Próby realizacji zabaw i edukacji zdalnej oraz kontaktów i współdziałania w tym zakresie przedszkola z rodzicami podjęliśmy już w dniach 16-20 marca 2020roku. Udało nam się nawiązać kontakty z wszystkimi rodzicami i z naszymi przedszkolakami. Mogę śmiało powiedzieć, że współpraca nas wszystkich – rodziców i nauczycieli pod kierunkiem dyrektora przedszkola, przyniosła pozytywne rezultaty. Bardzo dziękuję!

Rodziców w dalszym ciągu proszę o współdziałanie oraz o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dla usystematyzowania pracy oraz określenia wzajemnych kontaktów opracowałam strategię oraz formy i zasady pracy nauczycieli w aspekcie ich współdziałania z rodzicami. Zawarłam je w „Pakiecie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy – zbiór materiałów do zabaw i edukacji prowadzonej zdalnie”. Materiał poniżej.

PAKIET PM nr1 w DĘBICY

ZBIÓR MATERIAŁÓW

do ZABAW i EDUKACJI PROWADZONEJ ZDALNIE

PAKTET

to tylko TYGODNIOWA OFERTA PRZEDSZKOLA dla RODZICÓW

do WYKORZYSTANIA w MIARĘ MOŻLIWOŚCI, DOBROOWOLNIE z podziałem na:

 • DZIECI MŁODSZE

 • DZIECI STARSZE

 • DZIECI OBJĘTE OBOWIĄZKIEM PRZEDSZKOLNYM

W pakiecie tygodniowym dla rodziców :

PONIEDZIAŁEK – materiały wysyłane rano:

 1. List do rodziców od nauczycielki ( nauczycielek) danej grupy indywidualny.

W liście:

 • prośba do rodziców o dobrowolne współdziałanie przy realizacji zabaw i zajęć zdalnie prowadzonych;

 • zapowiedź” hasła tygodnia, krótka prezentacja celu głównego i celów szczegółowych zabaw i zajęć zdalnych;

 • krótki spis materiałów jakie są przesyłane dla rodziców w danym pakiecie;

 • ustalenie trybu, czasu i sposobów prowadzenia konsultacji i udzielania pomocy ze strony nauczycieli w ciągu tygodnia pracy (w razie potrzeb rodziców) oraz ustalenie reguł zbierania informacji zwrotnych.

 1. Materiały merytoryczne od nauczycielek z uwzględnieniem wszystkich przekazanych pisemnie i ustnie przez dyrektora przedszkola uwag co do jakości i ilości materiałów , gdyż bezpieczeństwo dzieci i ich możliwości psychofizyczne są priorytetem.

Do materiałów dołączane będą krótkie rzeczowe komentarze nauczycielek.

Nauczycielki zostały poproszone, by zadbać o atrakcyjność i różnorodność pomocy i materiałów oraz umiar w ilości przekazywanych ofert w poszczególnych pakietach.

 1. Materiał z angielskiego – przygotowane przez nauczycielkę języka angielskiego – linki do piosenek i materiały.

Nauczycielka została poproszona, by zadbać o atrakcyjność i różnorodność pomocy i materiałów oraz umiar w ilości przekazywanych ofert w poszczególnych pakietach.

 1. Materiał z religiijednorazowa oferta na czas Wielkiego Postu od 23 III do 10 IV 2020 roku. Została ona przygotowana przez siostrę Monikę- katechetkę przedszkola. Dotyczy wszystkich dzieci, z wyłączeniem przedszkolaków, których rodzice nie wyrazili zgody na ich uczestnictwo w tych zajęciach.

 1. Ćwiczenia logopedyczne – linki do filmików przygotowanych przez neurologopedę – specjalistę prowadzącą zajęcia w ramach pomoc psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ogólnie oraz dla tych z wadami wymowy:

 • I zestawogólny dla wszystkich przedszkolaków;

 • II zestaw – dla dzieci starszych i uczęszczających na specjalistyczne zajęcia.

 1. Inne informacje i materiały w miarę potrzeb danej grupy.

PIĄTEK w godzinach południowych

 1. List od nauczycielki ( nauczycielek) danej grupy indywidualny.

W liście-podsumowanie tygodnia. Podziękowanie za dobrowolne uczestnictwo w edukacyjnym zagospodarowaniu czasu naszych przedszkolaków z wykorzystaniem oferowanych materiałów do edukacji zdalnej Wyciągniecie wniosków z dotychczasowej współpracy w ramach realizacji zabaw i zajęć zdalnych, podtrzymanie dotychczasowych form współdziałania lub ich weryfikacja w miarę potrzeb.

Anna Szczepanik

Dyrektor Przedszkola