REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

Komunikat

z dnia 23 III 2020 roku.

Szanowni Państwo

Nadzwyczajna sytuacja w systemie oświaty spowodowana zagrożeniem epidemicznym oraz związana z zawieszeniem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola spowodowała zmiany w funkcjonowaniu przedszkola.

W obecnej chwili nie ma możliwości fizycznego prowadzenia naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/21 zgodnie z planowanym harmonogramem.

Wstępne składanie dokumentów

odbywa się poprzez pocztę elektroniczną przedszkola.

Ze strony internetowej http://www.mzo.debica.kei.pl/index.php?body=rekrutacja

można pobrać WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Można także wykorzystać WNIOSEK pobrany w przedszkolu

jeszcze przed zamknięciem placówki.

Uzupełniony WNIOSEK należy przesłać na skrzynkę pocztową:

przedszkole_nr1_debica@o2.pl

w formie skanu, fotografii lub w formacie PDF z adnotacją

Wniosek o przyjęcie do PM nr 1”.

Po ustaniu zagrożenia i przywróceniu normalnego trybu pracy przedszkola będzie konieczne uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

Chcę także poinformować, że nie ma takiej zasady, że „kto pierwszy, ten lepszy” w przyjęciu do przedszkola. Wszystkie WNIOSKI będą rozpatrywane w takim samym trybie. Oznacza to, że zarówno WNIOSKI złożone w ostatnim dniu rekrutacji, jak i te, które zostały złożone jako pierwsze, będą analizowane w taki sam sposób.

Czekamy na Państwa –

proszę składać WNIOSKI poprzez pocztę elektroniczną przedszkola.

Anna Szczepanik 

Dyrektor Przedszkola