REKRUTACJA 2021/2022 – WYNIKI

REKRUTACJA 2021/2022 – WYNIKI

komunikat

z dnia 11 kwietnia 2021 roku

 

ZGODNIE z HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI

 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/22

lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w postępowaniu rekrutacyjnym

podana będzie 12.04.2021 r. 

poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do przedszkola.

 

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola będzie można także uzyskać

pod numerem telefonu (14) 6812 586 w godzinach 7.30 – 14.30.

Komisja Rekrutacyjna lub pracownicy sekretariatu będą pełnić dyżur telefoniczny w dniach 12 i 13 kwietnia 2021 roku.

 

Przedszkole jest zamknięte dla osób postronnych.

 

UWAGA!

 

Zakwalifikowanie dzieci do przedszkola 

nie oznacza,

że automatycznie dzieci z listy ogłoszonej 12 kwietnia 2021 roku zostaną przyjęte na przyszły rok szkolny!

>>>>> ::::: <<<<<

 

ZGODNIE z HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI

 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/22

lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 w postępowaniu rekrutacyjnym

podana będzie 19.04.2021 r.

Informacje przyjęciu  lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola będzie można także uzyskać

pod numerem telefonu (14) 6812 586 w godzinach 7.30 – 14.30.

 

Komisja Rekrutacyjna lub pracownicy sekretariatu będą pełnić dyżur telefoniczny w dniach 19 i 20 kwietnia 2021 roku.

>>>>> ::::: <<<<<

UWAGA!

W przypadku   r e z y g n a c j i    z przyjęcia dziecka do naszej placówki

uprzejmie prosimy o powiadomienie Przedszkola

w terminie odwrotnym pod numerem telefonu ( 14 ) 6812 586.

>>>>> ::::: <<<<<

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej              Dyrektor PM nr 1 w Dębicy

     Wioleta Saletnik                                         Anna Szczepanik