REKRUTACJA 2021/22

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021 /2022

Komunikat

z dnia 02 II 2021 roku.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy na rok szkolny 2021/22.

1. Szczegółowe

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2021/22 znajdą Państwo na stronach organu prowadzącego przedszkole,

to jest: Gminy Miasto Dębica:

link: https://debica.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-wazne-informacje-dla-rodzicow/

2. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Druki będą wydane na poszczególnych grupach.

3.Dokumenty rekrutacyjne do przedszkoli – druki do pobrania znajdują się na:

  1. stronie internetowej organu prowadzącego ( link – jak powyżej );
  2. stronie internetowej przedszkola w zakładce: REKRUTACJA;
  3. w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy.

4. Informacje o rekrutacji do przedszkola można także znaleźć w naszej placówce na tablicy informacyjnej „Rekrutacja 2021/22” przed wejściem na hol główny.

5. Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielą Państwu także:

  1. Anna Szczepanik – dyrektor przedszkola;
  2. pracownicy sekretariatu.

6. Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane są w przedszkolu w wersji papierowej:

  1. w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 700 -1500;

  2. w godzinach dyżuru przedszkola, tj. od 600 – 700 oraz od 1500– 1600 w sali nr 1 ( Grupa II ) na parterze.

7. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, dystans, dezynfekcja. Osoby składające wnioski przyjecie dziecka do przedszkola są zobowiązane przestrzegać w/w zasad.

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z zasadami rekrutacji. Prawidłowe wypełnienie wniosków może zaważyć na przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Czekamy na Państwa i Państwa Dzieci.

Zapraszamy do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy.

Anna Szczepanik 

Dyrektor PM nr 1 w Dębicy

załączniki do pobrania:

ZASADY-REKRUTACJI-DZIECI-DO-PUBLICZNYCH-PRZEDSZKOLI

WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DO-PRZEDSZKOLA-MIEJSKIEGO

DEKLARACJA-KONTYNUOWANIA-WYCHOWANIA-PRZEDSZKOLNEGO

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka